Warsztaty na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu

Zainteresowanych uczniów, zapraszam do poznania uczelni i udziału w warsztatach o tematyce do wyboru. Proponowany termin wyjazdu – 5.04 godz. 8.00. Proszę o zgłoszenia i wybór tematu warsztatów:1.Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Celem spotkania jest przygotowanie maturzystów do wystąpień publicznych z przedmiotów ustnych w trakcie egzaminu maturalnego, ale także podczas wszelkich wystąpień publicznych czy rozmów rekrutacyjnych, które towarzyszą w życiu. Podczas spotkania uczniowie zapoznają się z zasadami autoprezentacji, poznają sposoby jak wykorzystywać je w życiu codziennym, ponad to w sposób praktyczny dowiedzą się jak wykorzystywać metody radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki oratorskie. Efektem będzie nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności autoprezentacji, które pozwolą zrobić jak najlepsze wrażenie na egzaminatorze czy nowo poznanych osobach.

2.Efektywne uczenie się

Tematyka nie jest przypadkowa. Wychodząc naprzeciw adresatom, czyli uczniom liceów, chcemy przekazać im wiedzę z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystywania mnemotechnik. Celem prowadzonego spotkaniajest rozwinięcie przez uczestników wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu łatwego i szybkiego przyswajania i zapamiętywania informacji. Uczestnicy dowiedzą się, co sprzyja zapamiętywaniu, poznają sprawdzone sposoby na zapamiętywanie i kojarzenie faktów, m.in.: mapy myśli, syntetyzacja czy wyolbrzymianie. Przećwiczą nabytą wiedzę w praktyce wykonując grupowe ćwiczenie.

3.Efektywne zarządzanie czasem

Czy ciągle brakuje Ci czasu? Masz uczucie, że obowiązki Cię przerastają? Marzysz o tym, żeby doba trwała, co najmniej 48 godzin? Niestety, nie nagniemy czasu, ale możemy zmienić siebie. Podczas spotkania dowiesz sięjak lepiej się zorganizować, jak pozbyć się nawyku odświeżania facebooka oraz jak zdążyć z nauką do matury.

4. Zadaniowe rozwiązywanie konfliktów

Konflikt jest naturalnym i nieuniknionym elementem życia społecznego. Niestety, czasem rozrasta się do ogromnych rozmiarów, wydaje się nie mieć końca i rozwiązania. Jak sobie, więc z nim radzić? Konflikt warto traktować jak problem, jak zadanie, które należy wykonać krok po kroku. Przydatnym narzędziem jest tu parafraza, która pozwala zbliżyć zwaśnione strony. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak ją stosować by usłyszeć i zrozumieć drugiego człowieka. Będą mieli okazję poćwiczyć wyciszanie emocji i koncentrowanie się na sednie sporu, co pozwoli im w przyszłości traktować konflikty, jako zadania i sprawnie je rozwiązywać

5. Stres – wróg czy sprzymierzeniec

Życie obfituje w sytuacje wyzwalające podwyższony poziom napięcia emocjonalnego, czyli stres. Szkoła nie jest wyjątkiem – źródłem stresu może być ciągłe dokonywanie ocen, wywierana presja, kontrola, rywalizacja, konflikty interpersonalne itp. Lekki poziom stresu sprzyja wydolności i skuteczności działania, ale jego nadmiar – poziom, czas trwania – staje się destrukcyjny. Spotkania, na które zapraszamy zaznajomi uczestników z psychologicznymi uwarunkowaniami stresu oraz pozwoli na opanowanie technik relaksacyjnych, dzięki którym oswajanie stresu będzie łatwiejsze a szansa, że stres z wroga stanie się sprzymierzeńcem będzie większa.