Promocja szkoły

Dziękujemy dyrekcji i uczniom klas VIII i 3 gimnazjum ze szkół w Ujeźdźcu, Krynicznie, Czeszowie, Wiszni Małej, Krynicznie i Prusicach, za możliwość spotkania i rozmowy o naszych propozycjach rozwoju i Waszych oczekiwaniach.