„Życzliwość podaj dalej!”

To hasło Światowego Dnia Życzliwości. Wybieramy Życzliwą Osobę w klasie, w szkole – zgłoszenia do 21.11.18 do nauczycieli z Zespołu „Life Design”.
Definicja życzliwości: Wg Random Acts of Kindness Foundation, amerykańskiej fundacji, propagującej ideę życzliwości, jest to „naturalna właściwość, wyrażana poprzez akty dobrej woli, odzwierciedlające troskę o siebie i innych”. Czytaj dalej „„Życzliwość podaj dalej!””