Wyjątkowa szkoła w wyjątkowym otoczeniu!

Wyjątkowa szkoła w wyjątkowym otoczeniu!

Liceum Ogólnokształcące
im. II Armii Wojska Polskiego

Powiatowe Gimnazjum
Sportowo – Językowe

Kontakt

Powiatowy Zespół Szkół nr 1

ul. Wojska Polskiego 17
55-100 Trzebnica
tel. 071 312 09 76,
fax 071 723 40 53
pzs1@poczta.onet.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Happy Go Lucky


Ważne informacje

Joomla 1.5 Featured Articles
Matura 2010 - język polski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grazyna Grzegorek   
Niedziela, 21 Czerwiec 2009 21:47
 
Prezentujemy listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w maju 2010...
LITERATURA
1. Analizując wybrane utwory, przedstaw wpływ filozofii na twórczość wybranych pisarzy.
2. Scharakteryzuj różnorodność doświadczeń mistycznych w twórczości romantyków (lub innych pisarzy), analizując wybrane przykłady.
3. Scharakteryzuj sposoby przejawiania się postawy romantycznej i omów jej funkcje w literaturze późniejszych epok (na wybranych przykładach).
4. Obrona wartości zwykłego życia w utworach literackich. Scharakteryzuj problem, analizując wybrane przykłady literackie.
5. Portret mędrca w literaturze. Omów jego funkcje, analizując wybrane utwory. 
6. Na podstawie wybranych utworów romantycznych i pozytywistycznych omów zadania literatury polskiej w okresie zaborów.
7. Obiektywizm i mitologizacja – portrety Polaków w literaturze. Omów i scharakteryzuj na wybranych przykładach.
8. Scharakteryzuj i omów funkcje wykorzystania techniki naturalistycznej w literaturze.
9. Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich prezentacji i funkcje (na wybranych przykładach).
10. Idea wolności w literaturze polskiej. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
11. Scharakteryzuj i omów funkcje obecności idei franciszkańskiej w literaturze polskiej (na wybranych przykładach).
12. Idealizm jako postawa życiowa wybranych postaci literackich. Scharakteryzuj typ postawy i omów jej funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
13. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych przykładów literackich, portret artysty w literaturze.
14. Literacki bunt i prowokacja, czyli literatura wobec konwencji. Omów, analizując wybrane utwory.
15. Omów różne sposoby kreacji świata przedstawionego w twórczości romantyków, A. Bursy, M. Hłaski lub innych poetów przeklętych. Analiza porównawcza wybranych utworów. 
16. Konflikt cywilizacji i natury – omów problem, analizując wybrane utwory literatury oświecenia (lub innych epok).
17. Analizując wybrane utwory, omów i scharakteryzuj rolę tytułu i motta w literaturze.
18. Scharakteryzuj literackie kreacje poety i omów ich funkcje (na wybranych przykładach).
19. Człowiek w świecie bez Boga. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 
20. Rola motywów muzycznych i sposoby ich ukazania w literaturze. Zaprezentuj problem, analizując wybrane przykłady.
21. Pamiętnikarstwo – przedstaw różne jego formy i zastosowanie w kontekście wybranych utworów.
22. Portret mniejszości etnicznych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
23. Literackie portrety „swoich” i „obcych” – przedstaw, analizując wybrane dzieła.
24. Mityzacja świata przedstawionego w wybranych utworach literackich. Omów, analizując wybrane dzieła.
25. Zbadaj i wyjaśnij funkcjonowanie toposu theatrum mundi w wybranych tekstach literackich.
26. Omów satyryczne sposoby kreowania portretów Polaków w literaturze różnych epok (na wybranych przykładach).
27. Opisz pejzaże słowem malowane i omów ich funkcje w wybranych utworach literackich.
28. Przedstaw i porównaj sądy o Polsce i Polakach zaprezentowane w wybranych utworach literackich z różnych epok.
29. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tematu młodości w wybranych utworach literackich.
30. Zaprezentuj różne relacje między nauczycielem i uczniem, analizując wybrane utwory literackie.
31. Konflikt pokoleń w literaturze. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.
32. Wizja, sen, proroctwo w literaturze. Zbadaj i przedstaw ich rolę, analizując wybrane przykłady.
33. Analizując wybrane przykłady, przedstaw różne sposoby wykorzystania biografii autora jako tworzywa literackiego.
34. Przedstaw literackie obrazy przedmiotów i omów ich funkcje (na wybranych przykładach).
35. Motywy gotyckie w literaturze – przedstaw na wybranych przykładach i omów ich funkcje. 
36. Cień, odbicie, prześladowca – różne sposoby przedstawienia motywu sobowtóra w literaturze XIX i XX wieku (na wybranych przykładach).
37. Literackie reinterpretacje mitów. Na wybranych przykładach scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska.
38. Ukaż sens metamorfozy bohaterów w wybranych utworach literackich.
39. Sytuacja polityczna jako klucz do odczytania twórczości wybranego twórcy. Przedstaw na wybranych utworach literackich.
40. Zanalizuj sposoby przedstawienia motywu przemijania na podstawie wybranych utworów literackich.
41. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby ich portretowania w utworach różnych epok.
42. Literatura o powstaniach narodowych. Omów sposób prezentowania tego tematu w wybranych utworach XIX i XX wieku.
43. Porównaj sposoby ujęcia i funkcje motywu ucztowania w wybranych utworach literackich.
44. Polak na obczyźnie. Przedstaw i porównaj różne realizacje tego tematu w wybranych utworach literackich.  
45. Jakie siły rządzą historią? Odpowiedz, analizując wybrane utwory z różnych epok literackich. 
46. Konwencja groteski w literaturze. Omów sposoby realizacji i jej funkcje w utworach różnych epok.
47. Inspiracje średniowieczne w literaturze współczesnej. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów.
48. Motyw pojedynku w literaturze. Omów sposoby przedstawiania i funkcje w wybranych utworach różnych epok.
49. Technika luster w powieści. Przedstaw sposoby jej realizacji i funkcje w wybranych utworach.
50. Analizując wybrane utwory, przedstaw obraz i ocenę pozytywizmu w literaturze późniejszych epok.
51. Romantyczna epistolografia. Omów zjawisko, odwołując się do korespondencji z pierwszej połowy XIX.
52. Poetyckie obrazy Północy i Południa w polskiej i obcej literaturze romantyzmu. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów.
53. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach. 
54. Tematyka narodowa w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
55. Różne portrety kobiet w literaturze romantyzmu i Młodej Polski. Przedstaw na podstawie wybranych utworów. 
56. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich różnych epok. 
57. Ethos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 
58. Polska pieśń narodowa - jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Omów temat na wybranych przykładach. 
59. Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów, odwołując się do wybranych utworów. 
60. Od powieści gotyckiej do horroru. Przedstaw ewolucję gatunku, odwołując się do wybranych utworów. 
61.Biesiady, wesela, bale - przedstaw rolę motywu i sposoby jego przedstawiania w wybranych utworach literatury polskiej. 
62. Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, omów podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych.
63. Nawiązania do biografii i twórczości innych poetów w utworach Jacka Kaczmarskiego. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów artysty.
64. Obraz pokolenia w twórczości współczesnych poetów przeklętych. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów. 
65. Inspiracje mitologiczne w twórczości J. R. R. Tolkiena. Omów funkcje i sposoby ich przedstawienia w wybranych utworach.
66. Poezja kobiet. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie.
67. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Analiza wybranych utworów z najnowszej literatury polskiej ( np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle).
68. Powieść kryminalna. Omów historię gatunku oraz sposób przedstawiania świata i konstrukcji głównego bohatera w klasycznych utworach z literatury europejskiej. 
69. Narrator — obserwator i uczestnik wydarzeń. Porównaj różne typy relacji między osobą mówiącą a światem przedstawionym, przywołując wybrane utwory epickie. 
70. Romantyk - modernista - człowiek XXI wieku wobec Boga. Omów i porównaj wybrane postawy bohaterów literackich. 
71. Przedstaw, wykorzystując wybrane utwory literackie, różne sposoby deformacji obrazu świata.
72..„Poezja współczesna obrazem współczesnego świata” - omów na wybranych przykładach.
73. Bohater historyczny – jego portret literacki a prawda historyczna. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów
74. Różne odcienie ironii w poezji Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej. Ukaż cele wykorzystywania tej figury stylistycznej w wybranych utworach.
75. Różne sposoby ukazywania świata w utworach Agnieszki Osieckiej. Analiza interpretacja wybranych utworów.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Na wybranych przykładach przedstaw funkcje i sposoby realizacji alegorii w literaturze i innych dziedzinach sztuki.  
2. Dzieło sztuki jako źródło inspiracji dla utworów literackich w różnych epokach – omów na wybranych przykładach.  
3. Omów zjawisko kiczu w literaturze i innych dziedzinach sztuki oraz przedstaw, w jaki sposób jest on obecny we współczesnej kulturze (na wybranych przykładach).  
4. Na wybranych przykładach zanalizuj i porównaj sceny batalistyczne w literaturze i innych dziedzinach sztuki.  
5. Historyczne zafałszowania i stereotypy w powieści i filmie – zanalizuj problem na wybranych przykładach.  
6. Powstania narodowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki – zanalizuj i porównaj różne sposoby ich przedstawienia w wybranych dziełach.
7. Scharakteryzuj barokowy kanon sztuki oraz udowodnij jego obecność w kulturze i literaturze współczesnej (na wybranych przykładach ).
8. Motyw anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuk - i omów na wybranych przykładach.  
9. Aluzje kulturowe we współczesnej reklamie – przedstaw wybrane przykłady i omów ich funkcje.  
10. Ekspresjonizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki – omów na wybranych przykładach.  
11. Naturalizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki – omów na wybranych przykładach.
12. Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory literackie oraz inne teksty kultury.
13. Bunt romantyczny w literaturze, muzyce i malarstwie. Omów, analizując wybrane przykłady.
14. Manifesty literackie i artystyczne – dokonaj analizy porównawczej treści i formy wybranych przykładów z różnych epok.
15. Przedstaw i porównaj kanony piękna w literaturze i innych dziedzinach sztuki dwóch wybranych epok (na wybranych przykładach).
16. Realistyczne i impresjonistyczne środki wyrazu. Przedstaw i porównaj sposób ujęcia dowolnego motywu w wybranych dziełach literackich i plastycznych.
17. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby wprowadzania grozy do dzieł literackich i innych dziedzin sztuki.
18. Analizując wybrane dzieła, przedstaw różne literackie i plastyczne obrazy raju.
19. Komedia jako dzieło literackie i filmowe. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
20. Na wybranych przykładach dzieł literackich i plastycznych lub filmowych omów funkcje oniryzmu w kreowaniu rzeczywistości artystycznej.
21. Analizując wybrane przykłady, przedstaw kulturowe i językowe aspekty propagandy w literaturze oraz innej dziedzinie sztuki.
22. Omów funkcjonowanie motywów dekadenckich w wybranych dziełach literackich i plastycznych.
23. Zbadaj i wyjaśnij symbolikę motywu żeglugi w wybranych utworach literackich i innych dziedzin sztuki.
24. Analizując wybrane przykłady z literatury i sztuk plastycznych, omów funkcjonowanie motywu lustra. 
25. Stereotypy narodowe. Omów na podstawie wybranych dzieł literatury i innych dziedzin sztuki .  
26. Kobieta demoniczna w wybranych tekstach kultury różnych epok. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki.
27. Motyw bohaterstwa w okresie II wojny światowej. Omów na podstawie wybranych dzieł literatury i filmu. 
28. Inspiracje średniowieczne w kulturze współczesnej. Omów zjawisko, odwołując się do literatury i innych tekstów kultury.
29. Sceny bohaterskiego umierania w różnych tekstach kultury. Przedstaw i porównaj funkcje i sposoby ujęcia motywu w wybranych tekstach literackich i dziełach malarskich.
30. Motyw faustyczny w literaturze i filmie. Omów na podstawie wybranych dzieł.
31. Analizując wybrane teksty literackie i malarskie okresu romantyzmu, omów sposoby przedstawiania oraz funkcje motywu wody.
32. Inspiracje kulturą góralską w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach. 
33. Współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
34. Motyw powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
35. Oniryzm w prozie Brunona Schulza i malarstwie Marca Chagalla. Na podstawie wybranych dzieł porównaj obrazy świata wykreowane przez obu artystów. 
36. Wielka reforma teatru na przełomie XX wieku w praktyce dramaturgicznej. Scharakteryzuj zagadnienie, analizując teatralne teorie i sceniczne realizacje.
37. Twórcy XX wieku wobec kultury masowej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie i filmowe.
38. Mechanizmy powstawania grozy. Odmienność języka filmu i literatury w budowaniu wizji katastroficznych (analiza porównawcza wybranych dzieł). 
39. Omów sposoby przedstawiania i funkcje motywów wanitatywnych w wybranych tekstach literackich i w malarstwie.
40. Sposoby ukazywania fin de siecle'u w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
41. Rzeczywistość zdeformowana. Przedstaw różne (sposoby) formy odchodzenia od realizmu w literaturze i malarstwie lub filmie XX wieku. 
42. Warszawa i jej mieszkańcy w twórczości B. Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego. Porównaj literackie i malarskie widzenie świata. 

NAUKA O JĘZYKU 
1. Potoczny język mojego środowiska a polszczyzna ogólnopolska. Omów różnice na wybranych przykładach.
2. Stylizacja biblijna i jej funkcje w wybranych utworach literackich – przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.  
3. Zanalizuj i omów cechy języka kaszubskiego na podstawie wybranych utworów literackich.  
4. Sztuka przemawiania – zanalizuj i porównaj wybrane teksty oświeceniowe i współczesne teksty publicystyczne.  
5. Analiza językoznawcza tytułów prasowych na wybranych przykładach.  
6. Język współczesnych i dawnych tekstów reklamowych – dokonaj analizy porównawczej i przedstaw wnioski (na wybranych przykładach).
7. Zanalizuj sposoby realizowania funkcji impresywnej w języku reklamy i przedstaw wnioski (na podstawie różnych przekazów reklamowych).  
8. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i omów funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata.
9. Literatura jako sztuka słowa – zanalizuj wybrane utwory i omów właściwości języka poetyckiego (lub prozy) wybranego twórcy (B. Schulza,Witkacego, M. Białoszewskiego lub innych).  
10. Zanalizuj wybrany materiał językowy i omów zjawisko zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie.  
11. Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji – omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.  
12. Zanalizuj i omów cechy stylistyczne wybranych utworów kilku epok. 
13. Język ezopowy w literaturze tworzonej w warunkach cenzury – omów, wykorzystując odpowiedni materiał literacki.  
14. Zanalizuj nazwy własne w wybranych dziełach literackich i omów ich funkcje.  
15. Sposoby kreacji świata przedstawionego w dramacie – zanalizuj i omów rolę dialogu i didaskaliów w wybranych utworach.  
16. Stylizacja archaizująca i jej funkcje – przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.  
17. Omów perswazyjną funkcję języka na przykładzie analizy tekstów propagandowych.
18. Indywidualizacja języka bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
19. Analizując współczesne przemówienia sejmowe, zbadaj sposoby realizowania przez nie funkcji perswazyjnej (impresywnej).
20. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 
21. Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni i restauracji we Wrocławiu. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odzwierciedlenie. 
22. Najczęściej spotykane błędy językowe. Wyjaśnij, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację. 
23. Omów i oceń językowy obraz świata na podstawie wybranych utworów Ryszarda Kapuścińskiego.
24. Stylizacja gwarowa i indywidualizacja języka w wybranych utworach Andrzeja Sapkowskiego. Omów formy i funkcje zjawiska.
25. Język jako przedmiot eksperymentów w literaturze. Przedstaw różne funkcje owych eksperymentów, analizując wybrane przykłady.
26. Sztuka felietonu. Zanalizuj przemiany tej formy, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.  
27. Język trzech pokoleń. Objaśnij istotę różnic w języku Twoim, Twoich rodziców i dziadków 
28. Omów zjawisko świadomego przekraczania normy językowej w wybranych współczesnych tekstach poetyckich (np. Białoszewskiego, Szymborskiej, Różewicza, Grochowiaka i innych). 
29. Język prasy lokalnej. Scharakteryzuj tworzywo językowe na przykładzie trzebnickiej gazety „Nowa”.
30. Przemiany stylu artystycznego. Dokonaj analizy na wybranych przykładach z różnych epok literackich.

Opracowała: Grażyna Grzegorek