Dyrekcja

p.o. dyrektor – Kamila Możdżeń – Berbeć

wicedyrektorka – Monika Komisarczyk

wicedyrektorka – Magdalena Świderska