Pracownicy administracyjni

Maria Faściszewska-Sosińska
główny księgowy
Grażyna Bąbel
samodzielny referent
Bogusława Malska
specjalista
Justyna Mazurkiewicz
starszy referent