Rada Rodziców

 

Rada Rodziców – rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca: Irena Paruzel
Z-ca przewodniczącej: Monika Wichłacz
Skarbniczka: Anna Śródka


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017-2018

rada rodziców Irena Paruzel

irena

 

Wpłaty na  RR prosimy kierować na konto: 14 9591 0004 2001 0000 0185 0001. Dziękujemy!